Advokat

Saša Mehmedagić

Advokatska tarifa | Cjenovnik

Advokat Saša Mehmedagić Doboj prilikom određivanja nagrade kao i naknade troškova za rad vodi se propisanom tarifom od strane Advokatske komore Republike Srpske. Ispod možete pronaći advokatsku tarifu prema kojoj se utvrđuje cijena usluga, odnosno, nagrada i naknada za rad advokata zavisno od vrste postupka, vrijednosti spora i ostalih radnji.

Međutim, advokat i klijent imaju i diskreciono pravo da zaključe pismeni ugovor kojim će definisati nagradu kao i naknadu troškove za rad advokata. Kontaktirajte nas ovdje ukoliko želite da dobijete realnu procjenu troškova za vaš slučaj ili posjetite našu kancelariju na adresi Kralja Aleksandra br. 23 - Doboj.

Potrudit ćemo se da Vam obračunamo realnu procjenu Vaših potencijalnih troškova za svaku fazu u postupku i to natransparentan i jasan način kako bi bili adekvatno pripremljeni za sve moguće ishode po pitanju vašeg predmeta.