Izborni zakon BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik BiH", br. 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 - ispr., 4/2004, 20/2004, 25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011 - odluka Ustavnog Suda, 63/2011 - odluka Ustavnog Suda, 18/2013, 7/2014, 31/2016, 54/2017 - odluka Ustavnog Suda i 41/2020)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se izbor članova i delegata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te utvrđuju principi koji važe za izbore na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.