Krivični zakon Brčko Distrikta BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2020 - prečišćen tekst)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se opći dio krivičnog zakonodavstva i krivična djela iz nadležnosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko distrikta).