Krivični zakon RS

Objavljen: (nezvanična prečišćena verzija zaključno sa izmjenama iz Službeni glasnik RS 73/10)

O zakonu: Krivično zakonodavstvo Republike Srpske štiti osnovna prava i slobode čovjeka i građanina i druge osnovne individualne i opšte vrijednosti koje ustanovljuje i jemči pravni poredak.