Krivični zakonik RS

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 64/2017, 104/2018 - odluka US i 15/2021)

O zakonu: Osnovna funkcija krivičnog zakonodavstva Republike Srpske je zaštita osnovnih prava i sloboda čovjeka i drugih osnovnih individualnih i opštih vrijednosti koje su ustanovljene ustavom i međunarodnim pravom.