Porodični zakon Federacije BiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH» broj 35/05 i ZAKON o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuju se: porodica, brak i pravni odnosi u braku, odnosi roditelja i djece, usvojenje, starateljstvo, pravni učinci vanbračne zajednice žene i muškarca, prava i dužnosti članova porodice u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), te postupci nadležnih organa u vezi sa bračnim i porodičnim odnosima i starateljstvom.