Porodični zakon Republike Srpske

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 54/2002, 41/2008 i 63/2014)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se porodično pravni odnosi između bračnih supružnika, roditelja i djece, usvojioca i usvojenika, staraoca i štićenika i odnosi između srodnika u bračnoj, vanbračnoj ili usvojeničkoj porodici, te postupci nadležnih organa u vezi s porodičnim odnosima i starateljstvom.