Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine

Objavljen: ("Službeni glasnik BiH", br. 49/2009 - prečišćen tekst, 74/2009 - ispravka i 97/2009)

O zakonu: Da bi se obezbijedilo efikasno ostvarivanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine i poštovanje ljudskih prava i vladavine zakona na njenoj teritoriji, osniva se Sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: "Sud").