Zakon o administrativnim kantona Sarajevo

Objavljen: (Službene novine)

O zakonu: Ovim zakonom propisuje se način plaćanja administrativnih taksi (u daljem tekstu: takse) za spise i radnje kod organa uprave i pravnih lica koja imaju javno ovlaštenje (u daljem tekstu: organi) na području Kantona Sarajevo