Zakon o administrativnim taksama RS

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 100/2011, 103/2011 - ispravka 67/2013 i 123/2020)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se i utvrđuju administrativne takse (u daljem tekstu: takse) za spise i radnje u postupku pred republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave i nosiocima javnih ovlašćenja kojima je zakonom povjereno rješavanje u upravnim stvarima o određenim pravima i obavezama (u daljem tekstu: nosioci javnih ovlašćenja).