Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH - 2017

Objavljen: (2017)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se: status, nadležnost, organizacija, finansiranje i rad Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).