Zakon o agenciji za bankarstvo Republike Srpske

Objavljen: (Službeni glasnik RS broj 59/13, 4/17)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se status, nadležnost, organizacija, finansiranje i rad Agencije za bankarstvo Republike Srpske.