Zakon o agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH

Objavljen: (17. juna 2008. godine)

O zakonu: Ovim zakonom osniva se Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) i utvrđuje se njena nadležnost, organizacija i upravljanje, kao i druga pitanja značajna za njen rad i zakonito funkcioniranje.