Zakon o agenciji za osiguranje u BiH

Objavljen: (PS BiH broj 20/04 22. ožujka 2004. godine Sarajevo )

O zakonu: Ovim se zakonom regulira područje osiguranja u Bosni i Hercegovini na način da se osigura neophodna koordinacija zakona o osiguranju u oba entiteta, u entitetima i Bosni i Hercegovini; poslovi osiguranja koji se obavljaju u Bosni i Hercegovini; osnivanje, sjedište, sastav, status, djelatnost, rukovođenje, ovlasti, obveze i financiranje Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Agencija).