Zakon o agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Objavljen: ("Sl. glasniku RS", br. 96 od 27. oktobra 2005, 74/10, 68/13)

O zakonu: Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovođenje, ovlašćenja i finansiranje Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (u daljem tekstu: Agencija).