Zakon o agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Objavljen: („Službeni glasnik BiH“ broj: 43/09 )

O zakonu: Ovim zakonom osniva se Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) i uređuje njen djelokrug, upravljanje Agencijom, kao i druga pitanja značajna za osnivanje i rad Agencije.