Zakon o akcizama u BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik BiH", br. 49/2009, 49/2014, 60/2014 i 91/2017)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se oporezivanje prometa i/ili uvoza određenih vrsta proizvoda (u daljnjem tekstu: akcizni proizvodi) na teritoriji Bosne i Hercegovine, posebnim oblikom poreza - akcizom.