Zakon o amnestiji Republike Srpske

Objavljen: (Službeni Glasnik Republike Srpske broj: 61/18)

O zakonu: Ovim zakonom daje se amnestija licima koja su osuđena pravosnažnom presudom sudova u Republici Srpskoj, a koja su se na dan stupanja na snagu ovog zakona zatekla na izdržavanju kazne zatvora u kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine ili inostranstvu, kao i za lica koja su pravosnažno osuđena, a nisu upućena na izdržavanje izrečene kazne zatvora.