Zakon o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u FBiH

Objavljen: (Broj 01-02-40-02/14 13. januara 2014. godine Sarajevo)

O zakonu: Ovim zakonom daje se oslobađanje od krivičnog gonjenja svim fizičkim i pravnim licima za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) i oslobađanje od pokretanja prekršajnog postupka, ako u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom, dobrovoljno predaju/prijave minsko- eksplozivna sredstva i oružje nadležnom organu.