Zakon o arhivskoj građi FBiH

Objavljen: (Službene novine Federacije BiH, br. 45/02)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se evidentiranje, čuvanje, zaštita i sređivanje registraturne i arhivske građe, kao i način njihovog prikupljanja, istraživanja, stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i davanja na korištenje arhivske građe iz djelokruga organa vlasti i drugih institucija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), predviđenih ovim zakonom.