Zakon o arhivskoj građi i arhivu BiH

Objavljen: (Službeni glasnik BiH)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se pravni status Arhiva Bosne i Hercegovine koji nastavlja s radom kao institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu, te se uređuju: evidentiranje, prikupljanje, preuzimanje, čuvanje, zaštita, sređivanje, obrada, uvjeti korištenja, istraživanje i publiciranje arhivske građe iz nadležnosti Arhiva Bosne i Hercegovine.