Zakon o autorskim i srodnim pravima BiH

Objavljen: (PSBiH broj 543/10 13. jula 2010. godine Sarajevo)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuju se: Član 1. (Predmet Zakona) a) pravo autora na njihovim djelima iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti (autorsko pravo), b) prava izvođača, proizvoĎačâ fonograma, filmskih producenata, organizacija za radiodifuziju, izdavača i proizvođača baza podataka na njihovim izvođenjima, fonogramima, videogramima, emisijama i bazama podataka (srodna prava), c) ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava, d) zaštita autorskog prava i srodnih prava, e) oblast primjene Zakona.