Zakon o bankama Federacije BiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH», broj 27/17)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se osnivanje, poslovanje, upravlјanje, supervizija poslovanja, restrukturiranje banaka i prestanak rada banaka.