Zakon o bankama Republike Srpske

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 3/16)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se osnivanje, poslovanje, upravlјanje, nadzor, restrukturiranje i prestanak rada banaka u Republici Srpskoj, kao i zaštita korisnika bankarskih usluga.