Zakon o carinskoj politici u BiH

Objavljen: (Službeni glasnik 58/15)

O zakonu: Ovim zakonom ureuju se osnovni elementi carinske politike, te opa pravila i postupci koji se primjenjuju na robu koja se unosi u i iznosi iz carinskog podruja Bosne i Hercegovine.