Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik BiH", broj 44/07)

O zakonu: Cilj ovog zakona je: a) Uspostavljanje glavnog Centra za obradu podataka na nivou Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH); b) Definisanje evidencija koje se obrađuju u ovom centru; c) Definisanje sadržaja posebnih evidencija i definisanje pravila za pristup ovim evidencijama (prenos podataka); te d) Utvrđivanje pravila o bezbjednosti podataka i zaštiti podataka iz ovih evidencija.