Zakon o centru za edukaciju sudaca i tužilaca FBiH

Objavljen: (Službene novine FBiH)

O zakonu: Ovim zakonom se osniva Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centar) i uređuju status i djelatnost Centra, organi upravljanja i rukovođenja, sredstva za rad Centra, te način i uvjeti pod kojima Centar obavlja edukaciju sudija i tužilaca i osoba koje se namjeravaju baviti profesijom sudije ili tužioca.