Zakon o centru za edukaciju sudija i tužilaca RS

Objavljen: (Službeni glasnik RS)

O zakonu: Ovim zakonom se osniva Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: Centar) i uređuje status i djelatnost Centra, organi upravljanja i rukovođenja, sredstva za rad Centra, te način i uslovi pod kojima Centar obavlja edukaciju sudija i javnih tužilaca i lica koja se namjeravaju baviti profesijom sudije ili javnog tužioca.