Zakon o deviznom poslovanju Federacije BiH

Objavljen: (Službene novine FBIH br. 47 od 04/08/2010)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuje se: član 1. a) poslovanje između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u konvertibilnim markama, b) poslovanje između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja, c) jednostrani prijenosi imovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) u inostranstvo i iz inostranstva u Federaciju, koji nemaju obilježja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata.