Zakon o društvima za osiguranje Republike Srpske

Objavljen: (Broj: 01-020-90/05 16. februara 2005. godine Banja Luka)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak rada društava za osiguranje i filijala koje obavljaju djelatnost osiguranja u Republici Srpskoj i osniva Agencija za osiguranje Republike Srpske.