Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH», broj 24/05 i 36/10)

O zakonu: Ovim se Zakonom uređuje: osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društava za osiguranje osnovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kao i društava za osiguranje koja nisu osnovana u Federaciji, a koja usluge osiguranja pružaju putem podružnice, sukladno ovome Zakonu.