Zakon o državljanstvu BiH

Objavljen: (Sl. glasnik BiH br.4/97,13/97,41/02,6/03,14/03)

O zakonu: Ovim zakonom se uređuju uslovi za sticanje i prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: državljanstvo BiH) u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Zakoni o državljanstvu koje donose entiteti moraju biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ovim zakonom.