Zakon o državnoj službi u organima javne uprave Brčko Distrikta

Objavljen: (Broj: 01-02-240/14 Brčko, 26. 2. 2014. godine)

O zakonu: Ovim zakonom propisuje se radno-pravni status državnih službenika, javnih službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici) zapošljavanje, stručno usavršavanje i obrazovanje, ocjenjivanje službenika, odgovornost za povrede radnih dužnosti i za štete, zaštita na radu kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obaveza po osnovu rada službenika i namještenika.