Zakon o eksproprijaciji nekretnina u Brčko Distriktu BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 18/2018 - prečišćen tekst)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se uslovi, način i postupak eksproprijacije nekretnina radi izvođenja radova ili izgradnje objekata u javnom interesu Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt)