Zakon o elektičnoj energiji RS - prečišćen tekst

Objavljen: (Broj: 02/3-2554/07 Banja Luka, 26.12. 2007. godine)

O zakonu: Zakon o električnoj energiji (Zakon) uspostavlja pravila za proizvodnju i distribuciju električne energije na prostoru Republike Srpske i domaće trgovine u ime Republike Srpske. Zakon reguliše uspostavljanje i rad elektroenergetskog sistema isključivo u naprijed navedenim oblastima.