Zakon o energetskoj efikasnosti Republike Srpske

Objavljen: (Broj: 01-1518/13 Datum: 27. jun 2013. godine)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se energetska efikasnost u finalnoj potrošnji, donošenje planova za unapređivanje energetske efikasnosti i njihovo sprovođenje, organizacija poslova na unapređivanju energetske efikasnosti, mjere za poboljšanje energetske efikasnosti i načini finansiranja energetske efikasnosti.