Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH», broj 38/16)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se finansijsko upravljanje i kontrola (u daljnjem tekstu: FUK) u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i propisuju zajednički okvirni principi i standardi za uspostavljanje, razvoj i implementaciju sistema FUK-a u javnom sektoru u Federaciji.