Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se fiskalna pravila, mjere i procedure na osnovu kojih se uspostavlja fiskalni okvir, ograničava javna potrošnja, jača odgovornost za efikasno i efektivno korišćenje budžetskih sredstava, osniva Fiskalni savjet Republike Srpske i jača sistem kontrola i nadzora.