Zakon o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu - RS

Objavljen: (Broj: 02/1-021-1097/17 Datum: 18. oktobar 2017. godine)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se: osnivanje, status, djelatnost, organizacija Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu (u daljem tekstu: Fond solidarnosti), izvori i način prikupljanja sredstava, način raspodjele sredstava, te praćenje rada Fonda solidarnosti.