Zakon o gradu Bihać

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH», broj 80/14)

O zakonu: U skladu sa uvjetima iz člana 5. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06) ovim zakonom se uspostavlja Grad Bihać, određuje njegova teritorija, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora, odredbe zakona koji se stavljaju van snage i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.