Zakon o gradu Zvornik

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 106/15)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Zvornik.