Zakon o graničnoj kontroli BiH

Objavljen: (Službeni GLASNIK Bosne i Hercegovine 53/09, 54/10 i 47/14)

O zakonu: (Predmet) Ovim zakonom uređuju se: granićna kontrola i prelazak državne granice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: državna granica), granićni prijelazi, granićna linija, zaštitno podrućje, prijenos i kontrola prijenosa oružja i municije preko državne granice, međunarodna granićna policijska saradnja, prikupljanje podataka i vođenje evidencija, te druga pitanja koja su u vezi s granićnom kontrolom.