Zakon o igrama na sreću FBiH

Objavljen: (Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se: uvjeti, način i subjekti priređivanja igara na sreću, vrste igara na sreću, temeljna načela, postupak za izdavanje i oduzimanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću, pravila i raspoređivanja prihoda od igara na sreću, osnivanje, oblik organizovanja, organi upravljanja i rukovođenje Lutrijom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Lutrija BiH), naknada za priređivanje igara na sreću i naknade od uplata za učešće u igrama na sreću, priređivanje igara na sreću putem interneta, nadzor, kazne za prekršaje i druga pitanja od značaja za igre na sreću u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).