Zakon o industrijskom dizajnu BiH

Objavljen: (Službeni glasnik BiH broj 53/10)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se: uslovi za zaštitu dizajna, način sticanja, održavanje, sadržaj, evidencija prometa, prestanak i zaštita industrijskog dizajna u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH).