Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH

Objavljen: (Službene novine FBiH)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak dodjele ugovora i izvođenje istraživanja i eksploatacije nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) na principima održivog razvoja energetskog sektora Federacije.