Zakon o izboru i promjeni entitetskog državljanstva Brčko Distrikt

Objavljen: (Broj: 01-02-134/09 Brčko, 28. 10. 2009. godine )

O zakonu: Ovim zakonom propisuje se postupak za ostvarivanje prava na izbor entitetskog državljanstva i prava na promjenu entitetskog državljanstva stečenog u skladu sa zakonom za državljane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) sa prebivalištem u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: stanovnici Distrikta).