Zakon o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje u FBiH

Objavljen: ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09 /12.10.2009./, «Službene novine Federacije BiH», broj 44/11 /20.7.2011./, «Službene novine Federacije BiH», broj 92/13 /22.11.2013./)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuju se postupak, načini i rokovi izmirenja obaveza Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) po osnovu računa stare devizne štednje deponovane u domaćim bankama na teritoriji Federacije za koje, u smislu Zakona o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06 i 72/07 - u daljnjem tekstu: Zakon o izmirenju obaveza), sredstva osigurava Federacija.