Zakon o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku RS

Objavljen: ((„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 53/12, 91/17 i 66/18))

O zakonu: U Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 53/12, 91/17 i 66/18), u članu 16. ispred riječi: „Krivični“ dodaje se broj 1 u obostranoj zagradi. Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „(2) Ako tužilac, nakon potvrđivanja optužnice, izjavi da odustaje od optužnice, oštećeni kao tužilac može preuzeti krivično gonjenje pod uslovima propisanim ovim zakonom.“