Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti RS

Objavljen: (Broj: 01-134/09 Datum: 30. januar 2009. godine)

O zakonu: U Zakonu o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 17/05 i 64/06), član 4. mijenja se i glasi: “Odredbe ovog zakona ne odnose se na vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.“