Zakon o izmjenama i dopunama zakona o poticaju razvoja male privrede

Objavljen: (Broj 25 Službene novine Federacije BiH 13.04.2009.)

O zakonu: U Zakonu o poticanju razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/06), u članu 14. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: (2) "Korisnici sredstava obavezni su: • namjenski koristiti dodijeljena sredstva u realizovanju mjere razvoja; • pridržavati se rokova o implementaciji dodijeljenih sredstava utvrđenih posebnim aktom; • pridržavati se rokova izvještavanja o realizovanju preuzetih obaveza utvrđenih posebnim aktom."